Skip to content

Privacy verklaring

Dinner Train

Is een brand van Train Charter Events B.V., KVK: 75794306, en betreft een unieke pop-up-beleving in een als restaurant ingerichte trein die een jaar lang door Nederland rijdt en in 25 stations gasten verwelkomt voor een smakelijke reis.

Inleiding

Dinner Train respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dinner Train handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dinner Train. Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens over u, door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Soort gegevens

Een groot deel van onze Website kan gebruikt worden zonder uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde delen van de website, is het nodig dat Dinner Train persoonsgegevens verwerkt. Dinner Train verwerkt de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;

 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Website, locatiegegevens, cookie ID en contact met Consumer Contact.

Doel gegevens

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van een reservering via onze website gebruiken wij de volgende gegevens: naam, postadres, emailadres en telefoonnummer (voor de afhandeling van de reservering en het geval dat we daarover met u moeten communiceren), betaalinformatie, klantnummer;

 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die u heeft gesteld via het contactformulier: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die u heeft;

 • Voor marketingdoeleinden, zoals:

  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes.

Onder het soort gegevens dat deze website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, Gebruiksgegevens, Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Ontvangers gegevens

Dinner Train neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast Dinner Train kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door Dinner Train als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij Dinner Train worden aangevraagd.

Derde partijen die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens door Dinner Train zijn:

 • Mailchimp
  Mailchimp verwerkt voor Dinner Train de persoonsgegevens die nodig zijn om de gebruiker, indien deze hiervoor gekozen heeft, op te hoogte te houden van de boeking die de gebruiker heeft gemaakt. Mailchimp verwerkt ook de gegevens die nodig zijn om, de gebruikers die er voor hebben gekozen om de nieuwsbrief te ontvangen, de nieuwsbrief te sturen.

 • FareHarbor

  Fareharbor verwerkt voor Dinner Train de persoonsgegevens die nodig zijn om de boeking van de gebruiker tot stand te brengen.

 • Hostnet

  Hostnet is de host van de website van Dinner Train. Tijdens het invullen van een formulier op deze website kunnen de gegevens van gebruiker zich korte tijd op de servers van Hostnet bevinden.

 • Linkedin

  Linkedin verwerkt de 

 • Boress

  Boress is het boekingssysteem dat Dinner Train gebruikt. Zij verwerken persoonsgegevens die zijn ingevuld voor het maken en behouden van een reservering. 

 • Google Tag Manager

  Google Tag Manager is een verzamelpixel waaronder andere pixels zijn ondergebracht. Google Tag Manager verzamelt geen informatie over klanten. 

 • Meta Events Manager

  Meta gebruikt gegevens van bezoekers voor analytische doeleinden en om klanten te voorzien van gepersonaliseerde advertenties. 

 • Google Analytics

  GA4 wordt door Dinner Train gebruikt om het verkeer op de website te analyseren en te beoordelen. Ook verstrekt Google Analytics informatie aan Google ads zodat er persoonlijke advertenties kunnen worden gemaakt. 

Bewaartijd

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen Dinner Train en de gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeven van het beantwoorden van een door de gebruiker gestelde vraag of ten behoeven van een door de gebruiker ingediende klacht, worden bewaard totdat de vraag is beantwoord of de klacht is afgehandeld door Dinner Train.

 • Als de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief door Dinner Train bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Cookies

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

Rechten

De gebruiker heeft de volgende rechten:

 • Recht tot inzage

  De gebruiker kan ten alle tijden een verzoek in dienen bij Dinner Train om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Dinner Train van gebruiker beschikbaar heeft.

 • Recht op rectificatie

  Als Dinner Train van gebruiker incorrecte gegevens beschikbaar heeft, dan heeft gebruiker het recht om deze te corrigeren.

 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

  Op verzoek van gebruiker zal Dinner Train stoppen met het gebruiken van de persoonsgegevens van gebruiker.

 • Recht op het indienen van een klacht

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij het niet eens is met de wijze waarop zijn gegevens worden geregistreerd door Dinner Train.

Verplichte gegevens

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze website gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan deze website haar diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze website specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.

Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de klantenservice.

Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze website dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

Beveiliging

De website van Dinner Train is beveiligd en beschikt over een SSL-certificaat. Gegevens die gebruiker aanlevert via de website van Dinner Train worden versleuteld verzonden.

Wijzigingen van het privacybeleid

Dinner Train behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de gebruikers via contactgegevens die Dinner Train beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

De privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 19 augustus 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.